Adhésion

Wann och Dir interesséiert sidd, fir an eis Amicale ze kommen, dann meld Iech gären bäi eis un. Fir just 10 Euro am Joer kann een Member ginn, duerfir kann een nierft der Assemblée générale och regelméisseg mat den neisten Aktivitéiten an Donnéeën informéiert ginn.

Mir géingen eis freeën, wann Dir Member géingt ginn.

Fir Member ze ginn, geet d‘Iwwerweisung vun 10 Euro op eisen Konto vun der Amicale Natzweiler-Struthof, Compte bancaire: LU98 0090 0000 1236 6514 CCRALULL (Banque Raiffeisen) duer. Wann Dir weider Froen dozou hutt, dann schreift am Beschten un info@amicale-natzw.lu.